Referater fra lukkede møter

Møter i Stortinget er vanligvis åpne, men i enkelte tilfeller kan Stortinget beslutte at hele eller deler av et møte skal holdes for lukkede dører.

I sjeldne tilfeller holdes Stortingets møter for lukkede dører.
I sjeldne tilfeller holdes Stortingets møter for lukkede dører.

D

et blir skrevet stenografiske referater fra de lukkede møtene, både i Stortinget og i Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, tidligere Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité. Disse hemmeligholdes inntil de blir avgradert.

Saker om avgradering av hemmelig materiale blir behandlet  av et utvalg der stortingsarkivaren fungerer som sekretær.

Referatene fra de hemmelige møtene og tilhørende dokumenter vurderes avgradert etter 30 år ifølge et eget reglement. Departementet som har behandlet sakene det gjelder blir kontaktet for å bekrefte at de går med på å avgradere dokumentene.

Avgraderte referater og dokumenter fra møter bak lukkede dører i Stortinget.

Avgraderte referater og dokumenter fra møter i Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité.

Det kan også søkes om innsyn i saker som ikke er avgradert ennå. I slike tilfeller skriver utvalget en tilråding, som deretter blir behandlet av Stortingets presidentskap.


Sist oppdatert: 18.09.2018 13:42