Møter for lukkede dører 1971–1975

Vedlegg til brev 24. mai 2006 til Presidentskapet fra Utvalget til å gjennomgå saker behandlet for lukkede dører i Stortinget og avdelingene.

Innstillinger

Oversikt over innstillinger til Stortinget i tidsrommet 1971-1975 som ikke lenger skal behandles som hemmelige.

Innst. S. A. (1970-71) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om hemmelige overenskomster med fremmede stater i 1970.

Innst. S. A. (1971-72) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1971.

Innst. S. A. (1972-73) fra Stortingets presidentskap om gave fra Stortinget til H. M. Kong Olav V til hans 70-års dag 2. juli 1973.

Innst. S. B. (1972-73) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1972.

Innst. S. A. (1973-74) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1973.

Innst. S. C. (1974-75) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1974.

Innst. S. D. (1974-75) fra finanskomiteen om fullmakt til kjøp av aksjer i norske selskaper. (St. prp. nr. 187).

Referater

Oversikt over referater fra møter for lukkede dører i Stortinget i tidsrommet 1971-1975 som ikke ble offentliggjort eller gjort offentlig tilgjengelig.

I tiden 15. juni 1971 – 23. oktober 1975 ble det holdt 12 møter for lukkede dører i Stortinget, ingen i Odelstinget og Lagtinget. For 4 av disse møtene ble de stenografiske referatene, med tilhørende dokumenter, offentliggjort i Stortingsforhandlingene for den aktuelle sesjon.

Det følgende er en oversikt over de 8 møtene for lukkede dører som ikke ble offentliggjort, eller bare delvis offentliggjort. Klikk på den aktuelle datoen for å se møtereferat i PDF-format.

15. juni 1971
Innst. S. A. (1970-71) fra utenriks- og konstitusjonskomitéen om hemmelige overenskomster med fremmede stater i 1970.

12. juni 1972
Innst. S. A. (1971-72) fra utenriks- og konstitusjonskomitéen om fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1971.

25. januar 1973
Innst. S. A. (1972-73) fra Stortingets presidentskap om gave fra Stortinget til H. M. Kong Olav V til hans 70-års dag 2. juli 1973.

18. mai 1973
Innst. S. B. (1972-73) fra utenriks- og konstitusjonskomitéen om fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1972.
 
10. juni 1974
Innst. S. A. (1972-73) fra utenriks- og konstitusjonskomitéen om fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1973.

2. juni 1975
1) Innst. S. C. (1974-75) fra utenriks- og konstitusjonskomitéen om fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1974.
2) Spørsmål fra representanten Arent M. Henriksen til forsvarsministeren: ”Når og i hvilken forbindelse vedtok Stortinget byggingen av en Loran-C navigasjonsstasjon i Bø i Vesterålen?”

11. juni 1975
Innst. S. D. (1974-75) fra finanskomitéen om fullmakt til kjøp av aksjer i norske selskaper. (St. prp. nr. 187).

15. oktober 1975
Referat


Sist oppdatert: 27.06.2017 15:16