Representantene sitter fylkesvis og har faste plasser.

Representantene sitter fylkesvis og har faste plasser.

Plasseringen i stortingssalen

Representantene er plassert i stortingssalen etter hvilket valgdistrikt de representerer.

Vis som temaark

Internasjonalt er det vanlig at representanter i nasjonalforsamlinger plasseres etter partitilhørighet, men slik er det ikke i stortingssalen. I den store halvsirkelen sitter representantene i vifteform i alfabetisk orden etter valgdistrikt, med Aust-Agder først. Representantene er innbyrdes plassert etter stemmetall.

Oversikt over representantenes plassering i salen.

Statsrådene har plasser på første rad i stortingssalen, rett foran stortingspresidenten. Stortingsrepresentant nummer 1 sitter på raden bak på venstre side (sett fra stortingspresidentens stol). Representantnumrene stiger fra venstre til høyre på hver rad – den siste representanten, nummer 169, sitter følgelig helt til høyre på bakerste rad. Selv om statsrådene sitter på første rad, begynner nummereringen av disse på 170.

Da Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll i 1814, fantes det ikke noen politiske partier i Norge, og stortingsrepresentantene kunne følgelig ikke sitte partivis. I 1876 – åtte år før de første partiene Venstre og Høyre ble dannet – foreslo imidlertid stortingsrepresentanten Søren Jaabæk at representantene skulle plasseres «inden en af følgende Partigrupper: til Høire, i Midten eller til Venstre, regnet af Præsidentpladsen». «Han ville – later det til – hjelpe fram partidelingen i forsamlingen ved å tvinge representantene til å besinne hvor i salen de ville ta plass», står det i boken «Det Norske Storting gjennom 150 år», bind II (1964).

Forslaget ble avvist av Konstitusjonskomiteen i 1881. Komiteen trodde ikke at partideling lot seg fremtvinge ved hjelp av en regelendring, og hadde «derhos ikke bragt i Erfaring, at der i Storthinget har aabenbaret sig nogen Trang til en saadan ydre Ordning».

Statsministerens stol i stortingssalen.

Etter 1884 har statsrådene fått lov til å delta på stortingsmøtene. Her sitter statsministeren under besøkene i Stortinget.

Da statsrådene i 1884 fikk adgang til å delta i Stortingets forhandlinger, ble det bestemt at de skulle få sitte foran representantplassene. Dette var en fremskutt plass i stortingssalen, men det ble presisert at gjestene skulle sitte på «Stole med Pulte af samme Udstyr som Repræsentanternes». Statsrådene har imidlertid ikke mulighet til å votere.


Sist oppdatert: 03.01.2019 10:57