Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil   
  

Plasseringen i stortingssalen

Representantene er plassert i stortingssalen etter hvilket valgdistrikt de representerer.

Representantene sitter fylkesvis og har faste plasser.
Representantene sitter fylkesvis og har faste plasser.

Internasjonalt er det vanlig at representanter i nasjonalforsamlinger plasseres etter partitilhørighet, men slik er det ikke i stortingssalen. I den store halvsirkelen sitter representantene i vifteform i alfabetisk orden etter fylke, med Aust-Agder først. Representantene er innbyrdes plassert etter stemmetall.

 

Statsrådene har plasser på første rad i stortingssalen, rett foran stortingspresidenten. Stortingsrepresentant nummer 1 sitter på raden bak på venstre side (sett fra stortingspresidentens stol). Representantnumrene stiger fra venstre til høyre på hver rad – den siste representanten, nummer 169, sitter følgelig helt til høyre på bakerste rad. Selv om statsrådene sitter på første rad, begynner nummereringen av disse på 170.

 

Da Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll i 1814, fantes det ikke noen politiske partier i Norge, og stortingsrepresentantene kunne følgelig ikke sitte partivis. I 1876 – åtte år før de første partiene Venstre og Høyre ble dannet – foreslo imidlertid stortingsrepresentanten Søren Jaabæk at representantene skulle plasseres «inden en af følgende Partigrupper: til Høire, i Midten eller til Venstre, regnet af Præsidentpladsen». «Han ville – later det til – hjelpe fram partidelingen i forsamlingen ved å tvinge representantene til å besinne hvor i salen de ville ta plass», står det i boken «Det Norske Storting gjennom 150 år», bind II (1964).

 

Forslaget ble avvist av Konstitusjonskomiteen i 1881. Komiteen trodde ikke at partideling lot seg fremtvinge ved hjelp av en regelendring, og hadde «derhos ikke bragt i Erfaring, at der i Storthinget har aabenbaret sig nogen Trang til en saadan ydre Ordning».

 

Statsministerens stol i stortingssalen.

Etter 1884 har statsrådene fått lov til å delta på stortingsmøtene. Her sitter statsministeren under besøkene i Stortinget.

Da statsrådene i 1884 fikk adgang til å delta i Stortingets forhandlinger, ble det bestemt at de skulle få sitte foran representantplassene. Dette var en fremskutt plass i stortingssalen, men det ble presisert at gjestene skulle sitte på «Stole med Pulte af samme Udstyr som Repræsentanternes». Statsrådene har imidlertid ikke mulighet til å votere.


Sist oppdatert: 13.01.2014 14:46 


Se også

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget