Kvinner på Stortinget 1921–2021

Kvinner på Stortinget 1921-2021

I 2021 markerer Stortinget at det er 100 år siden Karen Platou som første kvinne ble innvalgt til fast plass på Stortinget. Med valget av Platou var en ny milepæl nådd i kampen for utvikling av det norske folkestyret.

Hundreårsmarkeringen gir anledning til å minnes de kvinnelige pionerene som har gått i bresjen for kvinners demokratiske deltagelse.

Denne nettsiden er viet 100-årsmarkeringen. 

100 år med kvinnelig representasjon

100 år med kvinnelig representasjon

I 2021 markerer vi 100 år med kvinnelig representasjon på Stortinget. Andelen kvinner på Stortinget økt langsomt helt frem til i dag, hvor 76 av 169 representanter er kvinner.

Karen Platou - en foregangskvinne

Første kvinne med fast plass

Høsten 1921 ble  arkitekten Karen Platou som første kvinne innvalgt til fast plass på Stortinget. Den 11. januar 1922 tok hun sete i Stortinget. 

Kvinner i politiske maktposisjoner

Kvinner i politiske maktposisjoner

I etterkrigstiden kom kvinnene gradvis inn i viktige parlamentariske verv. Fra midten av 1970-tallet inntok kvinner også lederposisjoner i partiene på Stortinget.

Pionerer i førkrigsårene

Pionerer i førkrigsårene

Det fulgte ingen strøm av kvinnelige representanter i Karen Platous fotspor før andre verdenskrig. I alt var det bare 6 kvinner som ble fast innvalgt frem til 1940.

Fredsvalget 1945

Den 8. oktober 1945 var det første stortingsvalget etter andre verdenskrig. Syv av de 150 innvalgte representantene var kvinner, det høyeste antallet kvinner som hadde blitt valgt inn samtidig til da.

Anna Rogstad - Første kvinnelige vararepresentant

Første kvinnelige vararepresentant

Den første kvinnen som tok sete i Stortinget, var læreren og kvinnesakskvinnen Anna Rogstad. Hun representerte Frisinnede Venstre, og møtte første gang i mars 1911.

Utstilling på Eidsvolls plass

Utstilling på Eidsvolls plass

I anledning årets jubileum er det laget en utstilling om "Kvinner på Stortinget 1921-2021". Klikk her for å se utstillingen.