Stemmerettsjubileet 1919–2019

Bildetekst

I år feirer vi at det er 100 år siden Stortinget fjernet bestemmelsen som fratok fattige stemmeretten. Les mer her.

På denne nettsiden vil du utover i jubileumsåret finne blant annet historisk kunnskap, kilder og andre ressurser. Følg med på nettsidene og i våre sosiale medier. Bli med å feire du også!

Under stemmerettsjubileets siste arrangement, onsdag 4. desember kl. 13.00–14.10, ble en 103 år gammel stemmeseddel åpnet. Se videoopptak av arrangementet.

 

 

Foto: Oslo Museum/Olaf Martin Peder Væring.

Paragraf 52 d – suspensjon av fattige

I de 21 årene bestemmelsen om suspensjon av stemmeretten til fattigunderstøttede bestod, var saken oppe til behandling i Stortinget en rekke ganger. Les mer her.

Karoline Emilie Larsens klage

Ved kommunevalget i Kristiania i 1916 ble 520 menn og 1176 kvinner forhindret fra å stemme fordi de hadde mottatt fattighjelp. En av disse var enken Karoline Emilie Larsen.

Foto: Nasjonalbiblioteket

Stemmerettens historie

Her finner du en tidslinje over stemmerettens historie, artikler om kvinnenes kamp for stemmerett og hvem som ble rammet av suspensjonsbestemmelsen.

Foto: Stortinget

Aktuelt

Her kan du lese om aktuelle saker og arrangementer i jubileumsåret.

Hvem ser vi ikke i stemmelokalene i dag?

Selv om valgdeltakelsen gikk opp i årets lokalvalg, ble fortsatt nesten 4 av 10 hjemme. Flere deltar ved stortingsvalg, cirka 8 av 10, men hva kan gjøres for å få flere til å bruke stemmeretten ved stortingsvalget i 2021?
Illustrasjon: Stortinget.

Undervisning

Utover året vil vi publisere relevante ressurser til bruk i undervisningen.

Jubileumsressurser

Her finner du logo, grafisk materiale, kildesamlinger og andre ressurser som fritt kan benyttes.

Kontakt oss

Spørsmål eller innspill? Send oss en e-post: stemmerett@stortinget.no

Kontaktpersoner: 

Prosjektleder
Bjørn Arne Steine
E-post: Bjorn.Steine@stortinget.no
Tlf: 233 12 018

Kommunikasjonsrådgiver
Ida Helene Andersen
E-post: Ida.Helene.Andersen@stortinget.no
Tlf: 233 13 017