Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

A

 • aksjonskanalen

  blir ofte brukt som en samlebetegnelse for ulike måter folk kan påvirke politiske avgjørelser på, gjennom aksjoner og demonstrasjoner.
 • anmodningsvedtak

  vedtak fattet i Stortinget som formuleres slik: "Stortinget ber regjeringen... "
 • Ap (A)

  vanlig forkortelse for Arbeiderpartiet (Det norske Arbeiderparti – DNA) (1887).
 • avstemning (votering)

  Stortinget tar et formelt standpunkt til alle saker som behandles. Vanligvis skjer dette ved at det i slutten av et møte, voteres over forslagene i komiteens innstilling. Voteringsresultatet viser som oftest at det er et flertall for eller imot forslaget, men i enkelte saker kan det også være en enstemmig tilslutning til at forslaget bifalles (støttes) eller ikke bifalles.