Ungdommer

Saker og spørsmål fra Ungdommer

 • Representantforslag om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket

  Dokument 8:267 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket
  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å forebygge og redusere ensomhet

  Dokument 8:219 S (2021-2022), Innst. 357 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Bruflot, Erlend Svardal Bøe, Kari-Anne Jønnes, Turid Kristensen, Anne Kristine Linnestad og Tone Wilhelmsen Trøen om å forebygge og redusere ensomhet
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om helhetlig aldersfastsettelse for enslige mindreårige asylsøkere

  Dokument 8:198 S (2021-2022), Innst. 393 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein, Kathy Lie og Torgeir Knag Fylkesnes om helhetlig aldersfastsettelse for enslige mindreårige asylsøkere
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i utlendingsloven

  Prop. 80 L (2021-2022), Innst. 402 L (2021-2022), Lovvedtak 100 (2021-2022)

  Endringer i utlendingsloven (tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak)
  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om trygge fritidsaktiviteter

  Dokument 8:193 S (2021-2022), Innst. 370 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Himanshu Gulati, Per-Willy Amundsen, Sylvi Listhaug og May Helen Hetland Ervik om trygge fritidsaktiviteter
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å sikre psykisk syke barn og unge under 13 år i hele Norge et tilgjengelig tilbud 24/7

  Dokument 8:166 S (2021-2022), Innst. 426 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad om å sikre psykisk syke barn og unge under 13 år i hele Norge et tilgjengelig tilbud 24/7
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å bekjempe vold og gjengkriminalitet

  Dokument 8:54 S (2021-2022), Innst. 208 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Heidi Nordby Lunde og Ingunn Foss om å bekjempe vold og gjengkriminalitet
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Interpellasjon fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 54 (2021-2022)

  Datert: 24.03.2022

  Besvart: 26.04.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

  At regjeringen har trukket tilbake utenforskapsmeldingen som Solberg-regjeringen la frem, og hvilken alternativ plan regjeringen har for å inkludere flere mennesker i arbeidslivet
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.03.2022

  Besvart: 23.03.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om tiltak for å forebygge anoreksi og sørge for at unge mennesker får et fullgodt behandlingstilbud, at det er nok behandlingsplasser, og at helsepersonellet som arbeider med dette, har tilstrekkelig og riktig kompetanse
 • Representantforslag om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn

  Dokument 8:26 S (2021-2022), Innst. 177 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Kathy Lie og Andreas Sjalg Unneland om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om et løft for den digitale spillkulturen

  Dokument 8:24 S (2021-2022), Innst. 155 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Turid Kristensen, Tage Pettersen, Margret Hagerup, Aleksander Stokkebø, Erlend Svardal Bøe og Grunde Almeland om et løft for den digitale spillkulturen
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Interpellasjon fra Maren Grøthe (Sp) til kommunal- og distriktsministeren

  Interpellasjon nr. 44 (2021-2022)

  Datert: 17.02.2022

  Besvart: 22.03.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om oppfølging av rådene fra ungdommenes distriktspanel i distriktspolitikken
 • Representantforslag om en helhetlig ungdomsskolereform

  Dokument 8:18 S (2021-2022), Innst. 129 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Erna Solberg, Margret Hagerup, Kari-Anne Jønnes, Turid Kristensen og Mathilde Tybring-Gjedde om en helhetlig ungdomsskolereform
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.02.2022

  Besvart: 16.02.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om statsråden kan redgjøre for hvilke konkrete tiltak som er iverksatt for barn og unge mellom 6 og 18 år etter at fritidskortordningen ble avsluttet, hvilke tilskudd som er innvilget under regjeringens alternative ordning og hvordan dette vil slå ut for lokale lag og organisasjoner
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.01.2022

  Besvart: 02.02.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om regjeringen vil sørge for at elever som har blitt negativt rammet av smitteverntiltak, faglig og sosialt, får et tilsvarende sommerskoletilbud i år som de fikk i 2021
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden vil sørge for at det opprettes tilbud til ungdom med alvorlige rusutfordringer som ikke passer inn i poliklinisk behandling eller institusjonsplassering etter barnevernloven, uansett hvor i landet de bor
 • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Om målsettingene i 100-dagersplanen til regjeringen om å sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet er oppfylt, om det er bevilget nok midler til å dekke behovet, og hvor mange flere steder i landet er det ventet at man vil gjøre slikt utstyr tilgjengelig som følge av bevilgninger over statsbudsjettet
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2021-2022)

  Datert: 17.12.2021

  Besvart: 11.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om tiltak for å legge til rette for at "alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervisning på kulturskolen", som regjeringen skriver i Hurdalserklæringen
 • Interpellasjon fra Abid Raja (V) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 46 (2015-2016)

  Datert: 06.05.2016

  Besvart: 02.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Om hvordan innsatsen for å forebygge ekstremisme og øke forståelsen og respekten for ulike trosretninger og livssyn bør ta form gjennom regjeringens samlede arbeid i ulike departementer
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 44 (2015-2016)

  Datert: 06.05.2016

  Besvart: 02.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om opptrapping av innsatsen mot narkotikasalg på skoler, som det har vært en urovekkende økning av i deler av Oslo det siste året