Likestilling

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet likestilling. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Christine Balderas/iStock
Foto: Christine Balderas/iStock

Temaet omfatter saker om likestilling og om diskriminering på grunn av kjønn, religion, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonshemming, alder m.m. 

Saker og spørsmål fra Likestilling