Besøk Stortinget i sommer! 

Stortinget tilbyr omvisninger for publikum mandag–fredag i sommerukene. Omvisningene er åpne og foregår til faste tidspunkter.

Omvisningene er gratis. Oppmøte i Akersgata, på baksiden av stortingsbygningen.

Les mer om sommeromvisningene

Velkommen!

Kva skjer?

  • Ingen stortingsmøte eller høyringar
  • Ingen stortingsmøte eller høyringar
  • Ingen stortingsmøte eller høyringar
  • Ingen stortingsmøte eller høyringar
  • Ingen stortingsmøte eller høyringar
Sjå heile kalenderen

Politisk verksted i Strasbourg

For første gang på over to år møttes medlemmene av Euroaprådets parlamentarikerforsamling (PACE) til sesjon i Strasbourg uten smitteverntiltak. 

EFTAs ministermøte på Island

EFTA utvikler tettere handelsforbindelser med Thailand, Kosovo og Moldova. Stortingets EFTA-delegasjon støtter utviklingen av bedre handelsrelasjoner i en turbulent tid for global handel.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.

Stortinget undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisning i stortingssalen

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og leringsspel.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.