Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida
EOS-utvalgets leder Astri Aas-Hansen og stortingspresident Masud Gharahkhani.

EOS-utvalgets leder Astri Aas-Hansen og stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Stortinget

EOS-utvalget overleverte årsmeldingen

EOS-utvalgets leder Astri Aas-Hansen overleverte onsdag 20. mars utvalgets årsmelding til stortingspresident Masud Gharahkhani.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for «de hemmelige tjenester». Utvalget fører løpende kontroll med Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten.

I årsmeldingen står det blant annet at utvalget har orientert Justis- og beredskapsdepartementet om den uakseptabelt lange saksbehandlingstiden i klareringssaker. Utvalget kritiserte i 2023 Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i to klagesaker der samlet saksbehandlingstid var over fire år.

Også Etterretningstjenesten og Politiets Sikkerhetstjeneste får kritikk i årsmeldingen.

Les mer om årsmeldingen på EOS-utvalgets nettside

Les årsmeldingen

De eksterne organenes virksomhet inngår i Stortingets kontrollfunksjon. Årsmeldingene gir Stortinget kunnskap om de viktigste funnene og problemstillingene på deres respektive felt, og vil bli behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Les mer om Stortingets eksterne organer

Sist oppdatert: 20.03.2024 13:07
: