Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida
Sivilombud Hanne Harlem leverer årsmeldingen for 2023 til første visepresident Svein Harberg.

Sivilombud Hanne Harlem leverer årsmeldingen for 2023 til første visepresident Svein Harberg. Foto: Stortinget.

Sivilombudet overleverte årsmeldingen

Sivilombud Hanne Harlem overleverte tirsdag 19. mars Sivilombudets årsmelding for 2023 til Stortinget.

Første visepresident Svein Harberg mottok meldingen på vegne av Stortinget.

Sivilombudet undersøker klager fra personer som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen i Norge.

I 2023 kom det inn 4322 klager fra mennesker som mener at myndighetene har gjort en feil. Det er det høyeste antallet noen gang. Antallet slike klager har økt de siste årene, ifølge Sivilombudet.

Her kan du lese årsmeldingen.

Les mer om meldingen på nettsidene til Sivilombudet.

De eksterne organenes virksomhet inngår i Stortingets kontrollfunksjon. Årsmeldingene gir Stortinget kunnskap om de viktigste funnene og problemstillingene på deres respektive felt, og vil bli behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Les mer om de eksterne organene.

Sist oppdatert: 19.03.2024 16:20
: