Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida
Tellef Inge Mørland, Birgit Kjerstad, Musa Cham (Gambia), Silje Hjemdal og Sainey Konteh (Gambia).

Tellef Inge Mørland, Birgit Kjerstad, Musa Cham (Gambia), Silje Hjemdal og Sainey Konteh (Gambia). Foto: Stortinget.

IPUs vårsesjon i Genève

22.–27. mars avholdt Den interparlamentariske union (IPU) sin 148. sesjon i Genève. Temaet for sesjonen var interparlamentarisk diplomati og fred, men krigen i Gaza tok igjen mye av oppmerksomheten.

Fra Stortingets IPU-delegasjon deltok leder Tellef Inge Mørland, Silje Hjemdal, Birgit Kjerstad, Linda Monsen Merkesdal og Grunde Almeland. Sesjonen samlet over 700 parlamentarikere fra 140 land.  

Gaza 

Krigen i Gaza var det dominerende temaet da IPU skulle sette et såkalt «emergency item» på dagsordenen. Selv om det var enighet om tema, klarte man heller ikke denne gangen å komme frem til en felles formulering. De nordiske land med Danmark i spissen la frem et forslag hvor man hadde konsentrert seg om fire grunnleggende punkter:  

  • Umiddelbar våpenhvile
  • Løslatelse av alle gisler
  • Umiddelbar og uhindret leveranse av nødhjelp
  • Respekt for relevant internasjonal lov 

Man var nær ved å oppnå enighet om dette forslaget, men i siste øyeblikk valgte den arabiske og afrikanske gruppen å opprettholde sitt eget forslag. I den påfølgende avstemningen fikk ingen av forslagene det nødvendige flertall. Det ble derfor ingen resolusjon om Gaza, men IPUs ledelse kom imidlertid med en uttalelse (pdf)

Møte med Gambia om kjønnslemlestelse 

Nyheten om at parlamentet i Gambia behandler et forslag om å oppheve loven mot kjønnslemlestelse gjorde at den norske IPU-delegasjonen ba om et møte med Gambias delegasjon. Under dette møtet fikk stortingsrepresentantene gitt klar beskjed om hvor uheldig det ville være å fjerne loven som forbyr kjønnslemlestelse. Representantene fra Gambia fikk på sin side forklart at det private forslaget er sendt til komitébehandling, men at forslaget ikke er regjeringens politikk. De håper og tror at komitebehandlingen ender med at forslaget avvises.

Gambierne innrømmet at kjønnslemlestelse er utbredt, og at det å forby praksisen ikke er nok. Nøkkelen er utdanning og opplysning slik at folk forstår hvorfor det er så galt.  

Møte med Ukraina 

De nordiske delegasjonene hadde tatt initiativ til et møte med Ukrainas delegasjon, og valgte så å utvide invitasjonen til flere land slik at Ukraina kunne bruke tiden effektivt. Tellef Inge Mørland ledet møtet, som var godt besøkt.

Oleksandr Korniyenko, første visepresident i Ukrainas parlament, ga et dystert bilde av situasjonen. Russland angriper infrastruktur som energiforsyning. Ukraina trenger alt, men særlig luftvern og ammunisjon. Korniyenko trakk frem de frosne russiske verdiene som er beslaglagt i EU og ba om at pengen måtte brukes – om de ikke sendes til Ukraina, må de i det minste investeres i europeisk våpenindustri.  

Resolusjon om autonome våpen 

Etter forhandlinger om en rekke endringsforslag, kom man frem til en resolusjon om autonome våpen (pdf).  I denne oppfordres parlamentene til å utvikle regelverk for å regulere utviklingen av autonome våpensystem og sikre menneskelig kontroll av slike våpen. Flere land hadde en rekke reservasjoner. India, Iran og Russland var imot hele resolusjonen. 

Resolusjon om grønn energi 

Komiteen gikk igjennom over 200 endringsforslag før det ble enighet om resolusjonen om tilgang til rimelig grønn energi (pdf). Resolusjonen oppfordrer til å styrke det internasjonale samarbeidet for å gjennomføre Paris-avtalen, samt behovet for å støtte utviklingslandene i dette arbeidet. Også her var det flere land som hadde reservasjoner. Iran og India var imot hele resolusjonen.  

Sist oppdatert: 08.04.2024 08:41
: