Statsbudsjettet 2017

Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2017. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 21. juni.

Status

Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2017 ble ferdigbehandlet 20. desember 2016. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 21. juni 2017.

Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017 til stortingspresident Olemic Thommessen 6. oktober 2016. Foto: Stortinget.
Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017 til stortingspresident Olemic Thommessen 6. oktober 2016. Foto: Stortinget.

Finanskomiteens innstilling om Revidert nasjonalbudsjett

Finanskomiteen innstilling om Revidert nasjonalbudsjett 2017, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2017, og om skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2017 ble avgitt 14. juni.

Forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2017

Revidert nasjonalbudsjett 2017.

Tallene bak figurene.

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.

Kommuneproposisjonen 2018.

Stortingets behandling

Les om Stortingets budsjettbehandling.

Budsjettbehandlingen i Stortinget ble avsluttet 20. desember

Se «Blå bok», saldert budsjett for 2017.

Se oversikt over kapitlene/postene der Stortingets bevilgningsvedtak avviker fra regjeringens forslag til bevilgning i statsbudsjettet for 2017.

Se saldert budsjett 2017 (alle bevilgningsvedtakene i Stortinget høsten 2016 for budsjettåret 2017).

Vedtak under finansdebatten 5. desember

Følgende forslag ble vedtatt under finansdebatten:

Forslag nr. 99 fra Flåtten, Svein på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet. 

Forslag nr. 100 fra Syversen, Hans Olav på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. 

Lyd og bilde fra finansdebatten

Se videoopptak av finansdebatten.

Se fotografier fra finansdebatten. Bildene kan benyttes fritt mot kreditering.

Budsjettavtale

3. desember 2016 ble det inngått avtale om statsbudsjettet for 2017 mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, og Kristelig Folkeparti og Venstre. Avtalen viser endringer fra regjeringens budsjettforslag, jf. Prop. 1 S (2016-2017). Sammen med regjeringens budsjettforslag danner avtalen grunnlaget for budsjettrammene på hvert enkelt politikkområde, som ble vedtatt under finansdebatten 5. desember 2016. Avtalen ligger til grunn for det videre arbeidet med statsbudsjettet i fagkomiteene.

Budsjettavtalen fordelt på budsjettkapittel og post, med en tematisk inndeling.

Avtalens tekstforslag og andre merknader.

NB: Forslagene som ble fremmet av avtalepartnerne til debatten 5. desember 2017 i Stortinget avviker noe fra avtalen slik denne forelå 3. desember 2016. 

Budsjettdokumentene

Statsbudsjettet 2017

Skatter, avgifter og toll 2017

Nasjonalbudsjettet 2017

Tallene bak figurene

Endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)

Finansinnstillingen

Finansinnstillingen (Innst. 2 S).

Regjeringens budsjettside

Se regjeringens budsjettside.

Lyd og bilde fra finanstalen

Se videoopptak av finansministerens fremleggelse av budsjettforslaget 6. oktober.

Se bilder fra fremleggelsen av statsbudsjettet m.m. Bildene kan benyttes fritt mot kreditering.


Sist oppdatert: 08.10.2020 14:59 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2017 ble ferdigbehandlet 20. desember 2016. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 21. juni 2017.