Statsbudsjettet 2019

Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2019.

Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2019 til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen 8. oktober 2018. Foto: Stortinget.
Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2019 til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen 8. oktober 2018. Foto: Stortinget.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga

Kommuneproposisjonen 2020

Behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2019 ble avsluttet i Stortinget 21. juni.

 

Budsjettbehandlingen i Stortinget ble avsluttet 19. desember 2018

Se saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2018 («Blå bok»).

Se oversikt over kapitlene/postene der Stortingets bevilgningsvedtak avviker fra regjeringens forslag til bevilgning i statsbudsjettet for 2019

Se saldert budsjett 2019 (alle bevilgningsvedtakene i Stortinget høsten 2018 for budsjettåret 2019)

Finansdebatten

Se videoopptak av finansdebatten 3. desember 2018

Les referat fra finansdebatten 3. desember 2018

Finansinnstillingen

Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2019 og forslaget til statsbudsjett for 2019

Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2019

Statsbudsjettet 2019

Nasjonalbudsjettet 2019

Tallene bak figurene

Skatter, avgifter og toll

Budsjettarbeidet

Budsjettarbeidet på Stortinget

Budsjetthøringer høsten 2018

Video og bilder

Se videoopptak av fremleggelsen av budsjettforslaget i Stortinget 8. oktober.

Se bilder fra Stortinget under og etter fremleggelsen av budsjettforslaget 8. oktober.


Sist oppdatert: 15.10.2019 13:46 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status