Innstilling fra finanskomiteen om Nasjonalbudsjettet for 2001 og forslaget til statsbudsjett medregnet folketrygden for 2001

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 23. november 2000

Dag Terje Andersen

leder og ordfører

Siv Jensen

sekretær