Innstilling frå næringskomiteen om lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i næringskomiteen, den 6. juni 2002

Olav Akselsen Åsa Elvik Ivar Kristiansen
leiar ordførar sekretær