Innhald

7. Endringer i skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsforetak

Endringer i skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsforetak behandles i Innst. 4 L (2018–2019) kapittel 7.