Fiskaa, Ingrid

Fiskaa, Ingrid (1977-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Representant for
Rogaland 2021-2025
Medlem
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
2 år, 240 dagar

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Stortinget

Femte visepresident
09.10.2021 - 30.09.2024

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Utenriks- og forsvarskomiteen

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Europautvalget

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Sosialistisk Venstreparti

Medlem gruppestyret
09.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Fødd 16.04.1977

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1997 - 2001, SV.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2001 - 2005, SV.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2009 - 2013, SV.
 • Representant nr 11 for Rogaland, 2021 - 2025, SV.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2021-2025

  Femte visepresident, Stortinget, 09.10.2021 - 30.09.2024

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2021-2025

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjonar

 • 2021-2025

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 28.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyre

 • 2021-2025

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 09.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Utenriksdepartementet, 20.11.2009 - 30.03.2012

Verv

Tillitsverv i parti

 • Leder Sosialistisk Ungdom 2002-2004
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre frå 2003