Haarstad, Ragnhild Queseth

Haarstad, Ragnhild Queseth (1939-2017)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Hedmark 1993-1997
Ansiennitet:
16 år, 91 dagar

Gå til biletgalleri

Haarstad, Ragnhild Queseth har gått bort.

Finn informasjon etter

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle