Forslag fra stortingsrepresentantene Anne Enger Lahnstein, Jorunn Ringstad og Ragnhild Queseth Haarstad om lov om endringer i lov av 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen

Dokument nr. 8:26, innst. O. nr. 49 for 1995-96

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Anne Enger, Jorunn Ringstad, Ragnhild Queseth Haarstad Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 21.03.1996 Innst. O. nr. 49 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.03.1996

   Behandla i Odelstinget: 30.04.1996