Dagsorden

Storting fredag den 04. oktober 2019 kl. 9.00

Det vil bli votert ved møtets slutt