Dagsorden

Storting tirsdag den 12. desember 2023 kl. 10.00

Votering kl. 15.00