Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i klimakvoteloven (endret virkeområde m.m.)

Prop. 3 LS (2023-2024), Innst. 83 L (2023-2024), Lovvedtak 12 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 28.11.2023Innst. 83 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om endring av MRV-forordingen og et direktiv om bl.a. endringer i klimakovtedirektivet og beslutning om markedsstabilitetsreserven. Som følge av dette ble også klimakvoteloven foreslått endret. Regjeringens forslag ble vedtatt.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.11.2023

  Behandlet andre gang i Stortinget 12.12.2023