Matmerking i EU: helse, klimaavtrykk og dyrevelferd

Europakommisjonen skal i slutten av mars presentere rammene for den framtidige matmerkingen. Dette vil skje i den nye strategien «From Farm to Fork», som er en del av European Green Deal. Det er fremdeles ikke klart om matmerkingssystemet som Kommisjonen skal foreslå kun vil ha obligatorisk informasjon om ernæringsmessige forhold, eller om det også skal være plass til informasjon om klimaavtrykk eller dyrevelferd.

«From Farm to Fork»-strategien er varslet 31. mars. Det er ventet at den vil være en overordnet plan og i mindre grad en liste over planlagt lovgivning. Den er svært omfattende og skal dekke alle faser i matvarekjeden. I forbindelse med Green Deal omtaler Kommisjonen planene for matmerking slik: «Kommisjonen vil hjelpe forbrukere med å velge et sunt og bærekraftig kosthold og redusere matsvinn, og vil utforske nye måter å gi forbrukerne bedre informasjon om detaljer som hvor maten kommer fra, den ernæringsmessige verdien og miljøavtrykket».

Ulike utkast har lekket til media, og det er uklart hva som vil inngå, men det er ventet et forslag om en ytterligere harmonisering av reglene for merking av næringsinnhold. Det vil her være snakk om å harmonisere reglene knyttet til ernæring/helse. Formålet er at forbrukere enkelt skal kunne gjøre sunne valg. Matinformasjonsforordningen åpner for at EU-land kan anbefale at produsentene, på frivillig basis, bruker for eksempel fargekoder for å identifisere sunne matvarer. Frankrike har innført et «trafikklys»-system (Nutri-Score) hvor man merker ernæringsverdien til en matvare med farger og bokstavkoder. Italia har et annet «batteri»-system (Nutrinform), som vurderer ernæringsverdien ut fra daglig behov. Italia er svært kritisk til det franske systemet, og viser til at for eksempel olivenolje og parmaskinke får dårlig score på grunn av henholdsvis høyt fett- og saltinnhold. I Europaparlamentet foregår det for tiden en diskusjon om hvilke av disse to metodene som er best.

I tillegg kan det se ut som «From Fork to Farm»-strategien vil omhandle utvikling av et system som skal bidra til at forbrukerne er bedre informert om matvarers klimaavtrykk. Det verserer to løsninger. Det ene forslaget er «a single sustainable food logo» som integrerer ernæring, klima og sosiale forhold. Det andre forslaget er et EU-merke som reflekterer miljø- og klimaavtrykket til matvaren. EU har allerede i lang tid arbeidet med å utvikle metoder for å måle miljøfotavtrykk, kalt Product Environmental Footprint (PEF). Dette omfatter også mat, og det er for eksempel laget en PEF-analyse for sjømatprodukter.

Et annet aktuelt tema er merking knyttet til dyrevelferd. På møtet mellom EUs landbruksministre 27. januar i år informerte Tyskland om diskusjonen i det tyske parlamentet om å innføre nasjonal merking, og om Tysklands ønske om harmoniserte regler for merking av dyrevelferd på EU-nivå. Forslaget fikk støtte fra flere land, blant andre Danmark, Spania og Italia. I pressemeldingen fra rådsmøtet står det: «The information from Germany triggered statements by the majority of delegations. The voluntary nature of further measures in the area of animal welfare labelling was highlighted by ministers as the most appropriate way forward. Many delegations stressed the need for a further impact assessment and for ensuring that the new rules would not stigmatise farmers or create conditions for unfair competition». Ifølge Politico er foreløpige utkast til «From Farm to Fork»-strategien vage når det gjelder EU-merking av dyrevelferd.

Strategien vil også dekke en rekke andre tema, som bekjempelse av matsvinn og tiltak for å redusere innpakking av mat, reduksjon av bruk av kjemiske plantevernmidler, mineralgjødsel og antibiotika, og mulig lovgivning knyttet til genredigering. Samarbeid med medlemslandene for å utvikle potensialet i bærekraftig fisk og skalldyr som en kilde til lavutslippsmatvarer, inngår også i planene.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 13.02.2020 09:55