Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

EUs digitale kompass: målene for 2030

Fullt utbygd 5G, Europas første kvantedatamaskinen og digitalisering av alle sentrale offentlige tjenester, er blant EUs digitale ambisjoner frem mot 2030. Målsetningene skal finansieres med midler fra gjenreisingsinstrumentet (Next Generation EU) og EUs langtidsbudsjett, og en årlig rapport skal vurdere medlemslandenes fremskritt. Strategien omhandler også globale utfordringer og hvordan EU skal håndtere sårbarhet og ressursavhengighet.

Kommisjonen la 9. mars frem meddelelsen «2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade», en strategi for hvordan EU skal nå sine digitale målsetninger frem mot 2030. Kommisjonen skriver innledningsvis at koronapandemien har påvirket samfunnet og økonomiens forhold til digitalisering og akselerert utviklingen: «The pandemic has also exposed the vulnerabilities of our digital space, its dependencies on non-European technologies, and the impact of disinformation on our democratic societies. In the light of these challenges, our stated ambition is more relevant than ever: to pursue digital policies that empower people and businesses to seize a human centred, sustainable and more prosperous digital future».

«EUs digitale kompass» foreslår konkrete og ambisiøse målsetninger frem mot 2030, innenfor fire prioriterte områder:

  1. En digitalt kompetent befolkning og høyt utdannede digitale fagfolk: Minst 80 prosent av den voksne befolkningen skal besitte grunnleggende digitale ferdigheter innen 2030. Det skal være 20 millioner IKT-spesialister i EU, dagens antall er knapt 8 millioner, og kvinneandelen skal økes.
  1. Sikre velfungerende og bærekraftige digitale infrastrukturer: Innen 2030 skal alle husholdninger i EU ha tilkobling med gigabit-hastighet, og alle befolkede områder skal ha tilgang til 5G, i dag er dekningen på 14 prosent. Produksjonen av avanserte og bærekraftige halvledere (semiconductors) i Europa skal utgjøre 20 produsent av verdensproduksjonen. Dette er en dobling av dagens produksjon, skriver Digi.no. Det skal opprettes 10 000 klimanøytrale, særdeles sikre databehandlingsknutepunkt i EU, og Europa skal ha utviklet sin første kvantedatamaskin.
  1. Digital omstilling av virksomheter: Senest 2030 skal tre av fire virksomheter benytte skytjenester, stordata og kunstig intelligens. Over 90 prosent av små- og mellomstore bedrifter skal ta i bruk grunnleggende digitale teknologier. Antallet såkalte «enhjørningsvirksomheter» i EU, nystartede selskaper med en verdi på over en milliard dollar, skal fordobles til rundt 250.
  1. Digitalisering av offentlige tjenester: Innen 2030 skal alle sentrale offentlige tjenester være tilgjengelig online. Alle borgere skal ha tilgang til sine elektroniske pasientjournaler, og 80 prosent bør bruke en elektronisk identifikasjonsløsning (eID).

For å nå de ambisiøse målsetningene skal det hentes midler fra både gjenreisingsinstrumentet (Next Generation EU), hvor 20 prosent er avsatt til digitale formål, og EUS langtidsbudsjett. Kommisjonen foreslår også at det utvikles en ramme for digitale prinsipper, som skal forankres i alle de tre EU-institusjonene, og supplere EUs sosiale søyle. For å dekke svakheter ved EUs kritiske kapasitet, vil Kommisjonen lansere multinasjonale prosjekter, for eksempel innen databehandlingsinfrastruktur eller prosessorutvikling, for å koordinere innsatsen i viktige store prosjekter hvor medlemslandene ikke har ressurser til å oppnå resultater på egen hånd. Det skal årlig utarbeides en rapport med «trafikklysindikatorer» over medlemslandenes fremskritt i forhold til 2030-målene.

Kommisjonens digitale kompass bygger på fjorårets digitale strategi, som utgjør den overordnede rammen, i tillegg tar den hensyn til de store endringene som koronapandemien har medført, og som har fremskyndet bruken av digitale verktøy. Medlemslandene i Rådet ba i oktober 2020 Kommisjonen om å presentere et omfattende digitalt kompass for å fastlegge EUs digitale ambisjoner frem mot 2030.

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen oppfordret i sin tale om unionens tilstand i september 2020 Europa om å utvise større digitalt lederskap med en felles visjon for 2030: «Vi har brug for en fælles plan for et digitalt Europa med klart beskrevne mål for 2030, f.eks. for konnektivitet, færdigheder og digitale offentlige tjenester. Og vi må følge klare principper: retten til privatlivets fred og konnektivitet, ytringsfrihed, fri udveksling af data og cybersikkerhed. Men Europa er nødt til at føre an på det digitale område ellers vil andre bestemme retningen og sætte standarderne for os».

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 11.03.2021 13:06
: