Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Harmoniserte EU-krav til mobile ikke-veigående maskiner

Kommisjonen har lagt frem et forordningsforslag om tekniske krav på EU-nivå for mobile ikke-veigående maskiner på offentlige veier, som kraner, skurtreskere og gaffeltrucker. Med lovforslaget ønsker Kommisjonen å fjerne dagens ulike nasjonale rettslige rammeverk, slik at det blant annet skal bli lettere å benytte maskinene på tvers av landegrensene. Forslaget skal redusere administrative byrder og det innføres en enklere godkjenningsprosess som vil gjelde for alle EU-landene. Forordningen skal også harmonisere regelverket for førere av maskinene for å sikre en høy standard for trafikksikkerhet på EU-nivå. Forordningsforslaget er merket EØS-relevant.

«Den nye forordning om vejgodkendelse af mobile ikkevejgående maskiner vil give denne industrisektor mulighed for en betydelig reduktion af overholdelsesomkostningerne og forsinkelser i markedsadgangen. Det er et meget konkret eksempel på, hvordan lovgivning kan bidrage til at mindske den administrative byrde og hindringer og frigøre det indre markeds fulde potentiale», uttaler visepresident Margrethe Vestager i Kommisjonens pressemelding 30. mars.

Forordningsforslaget skal harmonisere de tekniske kravene til såkalte ikke-veigående mobile maskiner (non-road mobile machinery). Det omfatter for eksempel maskiner i byggebransjen, landbruksmaskiner, traktorgressklippere og andre maskinprodukter som normalt ikke ferdes i vanlig trafikk. Det finnes i dag ikke noe felles regelverk for bruk av slike maskiner i EU, og ulike nasjonale rettslige rammeverk innebærer forsinkelser og økte kostnader for produsentene, samtidig som det kan være utfordrende for sluttbrukerne å benytte maskinene i et annet medlemsland.

Med forordningsforslaget vil Kommisjonen:

  • skape et harmonisert regulatorisk rammeverk for godkjennelse av ikke-veigående mobile maskiner, sikre fri bevegelse og forenkle grensekryssende bruk av slike maskiner.
  • redusere den administrative byrden og kostnader for de involverte. Produsenter og distributører vil kun trenge å be om veigodkjennelse en gang i ett EU-land, maskinene vil deretter være godkjent for bruk på veier i hele EU. Regelverket skal også harmonisere regelverket for førere av slike maskiner for å sikre en høy standard for trafikksikkerhet på EU-nivå.
  • sikre proporsjonalitet og rettssikkerhet. De nye reglene skal kun regulere de mest relevante tekniske aspektene og ta hensyn til egenskapene ved mobile ikke-veigående maskiner, spesielt det faktum at de normalt ikke er i trafikk.
  • etablere en mer effektiv markedsovervåking. Forslaget inneholder markedsovervåkingsprosedyrer, herunder sikkerhetstiltak mot maskinprodukter som ikke oppfyller kravene, tilpasset kontrollen som gjelder i det bredere EU-regelverket for produkter.

Ifølge Kommisjonen er det nye regelverket forespeilet å gi besparelser på 846 millioner euro i løpet av de neste ti årene. Forordningsforslaget skal nå behandles av EU-institusjonene, samtidig starter Kommisjonen det forberedende arbeidet med de tekniske delegerte rettsaktene knyttet til forordningen.

 

 

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 14.04.2023 12:02
: