Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

EU-strategi for å møte trusler fra sivile droner

Europakommisjonen har lagt frem en EU-strategi for å møte trusler knyttet til ulovlig og farlig bruk av droner ment for sivilt bruk. I meddelelsen fastsetter Kommisjonen en overordnet EU-politikk for å hindre at det økende antallet droner fører til en ukontrollert økning av trusler i det sivile luftrommet. Meddelelsen er ledsaget av to håndbøker som inneholder praktisk veiledning om sentrale tekniske aspekter ved EUs dronepolitikk.

Ifølge meddelelsen Kommisjonen la frem 18 oktober er droner en viktig del av den grønne og digitale omstillingen, men de utgjør samtidig en stadig større sikkerhetsrisiko. Droner benyttes til ulovlige formål som smugling og narkotikahandel, og mistenkelige droner har blitt oppdaget nær kritisk infrastruktur, noe som tyder på et potensielt misbruk av droner til fiendtlig informasjonsinnhenting. I tillegg kan ulovlig bruk av droner påvirke enkeltmenneskers personlige sikkerhet og rett til privatliv, spesielt når droner benyttes i boligområder. «Ondsindet brug af droner kan udgøre en betydelig sikkerhedstrussel, især for Europas kritiske infrastruktur. I dag tager vi det første skridt mod at udvikle en harmoniseret retlig ramme til at afværge disse risici», uttaler visepresident Margaritis Schinas i pressemeldingen.

I meddelelsen skisseres seks tiltak som skal bidra til en effektiv gjennomføring av EUs dronepolitikk:

  • Deling av beste praksis og informasjon gjennom å strømlinjeforme arbeidet med eksisterende initiativ og opprette en ekspertgruppe for dronebekjempelse under Kommisjonen.
  • Utforske regulatoriske tiltak ved å identifisere behov og potensialet for harmonisering av lover og prosedyrer i EU.
  • Bistå medlemsland med råd og veiledning i valg av teknologi for å motvirke droner, for eksempel via den særskilte ekspertgruppen om dronebekjemping og Det felles forskningssenteret (JRC).
  • Tilbud om praktisk veiledning og operasjonell støtte til medlemslandene ved å utvide eksisterende undervisningstilbud, for eksempel til privat sikkerhetssektor og rettshåndhevende myndigheter.
  • Styrke forsknings- og innovasjonsinnsatsen ved hjelp av tilgjengelige budsjettprogrammer, som Horisont Europa.
  • Øke finansieringsstøtten gjennom Internal Security Fund.

Meddelelsen er et av initiativene som ble varslet i EUs dronestrategi fra 2022. Tiltakene som skisseres dekker perioden frem til 2030. Senest i 2027 vil det bli gjennomført en midtveisevaluering, mens det er planlagt en fullstendig revisjon av EUs dronebekjempelsesprogram senest i 2030.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 30.10.2023 10:39
: