Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité mandag 11. februar 2008

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Lov om redaksjonell fridom i media (Ot.prp. nr. 19 (2007-2008))
Høringsprogram
Mandag 11. februar 2008 
15.00 - 15.15  MAGASIN- OG UKEPRESSEFORENINGEN
Liv Brynhildsvoll
Karen Eldbjørg Toven
15.15 - 15.30  DEN NORSKE FAGPRESSES FORENING
Even Trygve Hansen
Berit Nyman
15.30 - 15.45  NORSK REDAKTØRFORENING
Stein Gauslaa
Nils Øy
Arne Jensen
15.45 - 16.00  KRINGKASTERFORENINGEN
Ola Tellesbø
16.00 - 16.15  PAUSE
Høringen fortsetter umiddelbart etter pausen med St.meld. nr. 6 (2007-2008) NRK-plakaten

Høringen vil foregå i K-210 i Akersgt. 18.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring

Video

Høringen blir ikke tatt opp på video.