Redaksjonell fridom i media

Ot.prp. nr. 19 (2007-2008), Innst. O. nr. 36 (2007-2008), beslutning. O. nr. 49 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. O. nr. 36 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt lov om redaksjonell frihet i media. Loven omfatter dagsaviser og kringkastere samt elektroniske massemedium med tilsvarende formål og funksjon som aviser og kringkastere. Loven fastslår plikten til å ha en redaktør og omfanget av den redaksjonelle friheten, herunder forholdet mellom redaktør og eier.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Odelstinget: 01.04.2008

   Behandlet i Lagtinget: 08.04.2008