Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité fredag 15. oktober 2010

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Nasjonalbudsjettet 2011 2) Skatter og avgifter 2011 3) Skatter og avgifter 2011 4) Statsbudsjettet for 2011 5) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011

Meld. St. 1 (2010-2011), Prop. 1 LS (2010-2011), Prop. 1 LS (2010-2011), Prop. 1 S (2010-2011), Prop. 1 S (2010-2011)

Høringsprogram
Fredag 15. oktober 2010 
10.00 - 10.15  NHO,
John G. Bernander, Petter Haas Brubakk, Kristoffer Eide Hoen
10.15 - 10.30  LO,
Stein Reegård, Liv Sannes
10.30 - 10.45  KS,
Halvdan Skard, Per Richard Johansen, Bjarne Haslund
10.45 - 10.55  FELLESFORBUNDET,
Arve Bakke, Dag Odnes, Norvald Mo
10.55 - 11.05  Pause
11.05 - 11.15  YS,
Bjørn Tore Stølen
11.15 - 11.25  NORSK TJENESTEMANNSLAG,
Dag Westrin, Ingrid Sølberg, Stein Thorvaldsen
11.25 - 11.35  HSH,
Vibeke H. Madsen, Harald J. Andersen, Jarle Hammerstad
11.35 - 11.45  FELLESORGANISASJONEN FO,
Randi Reese
11.45 - 11.55  FAGFORBUNDET,
Mette Henriksen Aas, Fanny Voldnes
11.55 - 12.30  Lunsj
12.30 - 12.40  FAGFORBUNDET-LO-KOMMUNE,
Odd Arne Nordheim, Karl-Jakob Jakobsen
12.40 - 12.50  SENIORENES FELLESORGANISASJON,
Harry Martin Svabø, Arild Kristensen, Eli Vinje
12.50 - 13.00  SKATTEBETALERFORENINGEN,
Gry Nilsen, Rolf Lothe
13.00 - 13.10  NORGES REDERIFORBUND,
Sturla Henriksen, Jørgen Vatne,Thomas Saxegaard
13.10 - 13.20  MARITIMT FORUM,
Jørn Prangerød, Even Aas
13.20 - 13.30  Pause
13.30 - 13.40  ABELIA,
Paul Chaffey, Inge Jan Henjesand
13.40 - 13.50  UNIO,
Anders Folkestad, Erik Orskaug
13.50 - 14.00  NORSK STUDENTORGANISASJON,
Anne Karine Nymoen, Kari-Elisabeth Vambseth Skogen
14.00 - 14.10  ELEVORGANISASJONEN,
Ole Andreas Tangen Borud, Vegard Eide Vefring, Tuva Stranger
14.10 - 14.20  AKADEMIKERNE,
Knut Aarbakke, Tove Storrødvann, Marianne Harg
14.20 - 14.30  Pause
14.30 - 14.40  NORGES LASTEBILEIER-FORBUND,
Olav Slaatsveen, Ivar Goderstad
14.40 - 14.50  NORSK FJERNVARME,
Heidi Juhler, Torbjørn Leidal
14.50 - 15.00  TOBAKKSFRITT,
Tore Sanner, Randi Kiil
15.00 - 15.10  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON,
Knut Magne Ellingsen, Liv Arum, Jarl Ovesen, Stian Oen

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.