Skatter og avgifter 2011

Prop. 1 LS (2010-2011), Innst. 4 L (2010-2011), Lovvedtak 10-22 (2010-2011) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2010 Innst. 4 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 02.12.2010