Skatter og avgifter 2011

Prop. 1 LS (2010-2011), Innst. 4 L (2010-2011), Lovvedtak 10-22 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2010 Innst. 4 L (2010-2011)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 19.11.2010

      Behandlet andre gang i Stortinget: 02.12.2010