Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 15. februar 2011

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Likestilling for likelønn

Meld. St. 6 (2010-2011)

Høringsprogram
Tirsdag 15. februar 2011 
16.15 - 16.30  KS
Per Kristian Sundnes
Hege Mygland
Tor Allstrin
Jørgen Rodahl
16.30 - 16.45  YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND
Tore Augen Kvalheim
Håvard Lismoen
Lill Fischer
Hege Herø
16.45 - 17.00  NHO
Liv Ragnhild Teig
Baard Meidell Johannesen
17.00 - 17.15  AKADEMIKERNE
Knut Aarbakke
Nina Sverdrup Svendsen
17.15 - 17.30  Pause
17.30 - 17.45  FAGFORBUNDET
Mette Nord
Randi Røvik
Gerd Kristiansen
17.45 - 18.00  UNIO
Anders Folkestad
Nora Sørensen
Jorunn Solgaard
18.00 - 18.15  FELLESORGANISASJONEN - FO
Mimmi Kvisvik
Tove Rydning
18.15 - 18.30  LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET
Sunniva Ørstavik
Grete Berget
Ylva Lohne
18.30 - 18.45  PAUSE
18.45 - 19.00  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Unni Hembre
Nina M. Kristiansen
19.00 - 19.15  NORSK KVINNESAKSFORENING
Hilde Bojer
19.15 - 19.30  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Anne-Karin Bratten
Anne Turid Wikdal
19.30 - 19.45  HSH
Inger Lise Blyverket
Gry Myklebust

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring