Program for

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité tirsdag 1. februar 2011

Arbeids- og sosialkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen

Dokument 8:30 S (2010-2011)

Høringsprogram
Tirsdag 1. februar 2011 
16.15 - 16.30  NORGES BLINDEFORBUND
Atle Lunde, forbundsleder
Sverre Fuglerud, leder seksjon informasjon og interessepolitikk
Stian Larsen, juridisk rådgiver interessepolitisk avdeling
16.30 - 16.45  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO)
Jarl Ovesen, ass. generalsekretær
Berit Therese Larsen, rådgiver

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.