Representantforslag om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen

Dokument 8:30 S (2010-2011), Innst. 256 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.03.2011 Innst. 256 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskritspartiet om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen, og en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med retningslinjene. Representantforslaget fikk ikke tilslutning og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2011