Program for

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité onsdag 9. februar 2011

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

Prop. 49 L (2010-2011)

Høringsprogram
Onsdag 9. februar 2011 
11.20 - 12.05  FELLESOPPLEGG MED 3 INSTANSER (HOVEDTEMA: KILDEVERN/ YTRINGSFRIHET)
11.20-11.30: Norsk Presseforbund
Per Edgar Kokkvold, generalsekretær
Jon Wessel-Aas, advokat
Kristine Foss, jurist
11.30-11.40: Norsk Redaktørforening
Nils Øy, generalsekretær
Arne Jensen, ass. generalsekretær
11.40-11.50: Norsk Journalistlag
Elin Floberghagen, leder
Ina Lindahl Nyrud, advokat
Ca. 11.50-12.05: FELLES SPØRRERUNDE
12.05 - 12.40  FELLESOPPLEGG MED 2 INSTANSER (HOVEDTEMA: KONSEKVENSER IKT- NÆRING-OG TELEKOMSEKTOR)
12.05-12.15: IKT- Norge
Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt
Torgeir Waterhouse, direktør internet og nye medier
12.15-12.25: Telenor
Harald Krogh, Vice President Wholesale and Regulatory
Siri Kalager, Director Regulatory Affairs
Annelene Svingen, Director Governmental Relations
Ca. 12.25-12.40: FELLES SPØRRERUNDE
12.40 - 13.15  FELLESOPPLEGG MED 2 INSTANSER (HOVEDTEMA: GENERELT OM DATALAGRINGSDIREKTIVET)
12.40-12.50: Redd Barna
Marianne Hagen, seksjonsleder
Kaja Hegg, rådgiver
12.50-13.00: Europabevegelsen i Norge
Paal Frisvold, leder
Frode N. Fjeldstad, informasjonsleder
Ca. 13.00-13.15: FELLES SPØRRERUNDE

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.