Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

Prop. 49 L (2010-2011), Innst. 275 L (2010-2011), Lovvedtak 46 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 30.03.2011Innst. 275 L (2010-2011)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Med bakgrunn i lovproposisjon fra regjeringen der SV og Sp la inn dissens, har Stortinget med stemmene fra Ap og flertallet av stemmene fra H, fattet vedtak om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. for gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. Formålet med datalagringsdirektivet er å harmonisere lovgivningen om lagring av nærmere definerte data framkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å gi justismyndighetene et verktøy for å avdekke, etterforske og straffeforfølge alvorlig kriminalitet. Bakgrunn for saken er hvordan EUs direktiv 2006/24/EF om lagring av data framkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste og offentlig elektronisk kommunikasjonsnett med endring av direktiv 2008/58/EC (datalagringsdirektivet) kan gjennomføres i norsk rett.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 30.03.2011

  Behandlet andre gang i Stortinget 11.04.2011