Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 17. februar 2011

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Prop. 48 L (2010-2011)

Høringsprogram
Torsdag 17. februar 2011 
16.00 - 16.15  HSH
Direktør Hilde Solheim
Fagsjef Gry Myklebust
16.15 - 16.30  VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING
Generalsekretær Ingunn Jordheim
Nestleder styret, Petter Wullf
16.30 - 16.45  ACTIS
Generalsekretær Anne-Karin Kolstad
Ass. generalsekretær Sten Magne Berglund
16.45 - 17.00  LEGEFORENINGEN
President Torunn Janbu
Leder, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, Ernst Horgen
Spesialrådgiver Gorm Hoel

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring