Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 17. februar 2011

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene

Dokument 8:54 S (2010-2011)

Høringsprogram
Torsdag 17. februar 2011 
17.00 - 17.15  LEGEFORENINGEN
President Torunn Janbu
Visepresident Arne Refsum
Avdelingsdirektør Terje Sletnes
17.15 - 17.30  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Administrerende direktør Lars Haukaas
Viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.