Representantforslag om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene

Dokument 8:54 S (2010-2011), Innst. 287 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagfinn Høybråten, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 287 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet forslag fra Kristelig Folkeparti om å legge ned de regionale helseforetakene. Forslag fra Kristelig Folkeparti om å fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene ble forkastet med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011