Program for

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité torsdag 19. mai 2011

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom redusert bruk av veisalt

Dokument 8:114 S (2010-2011)

Høringsprogram
Torsdag 19. mai 2011 
10.15 - 10.25  NAF- NORGES AUTOMOBIL-FORBUND
Line Lillebø Osfoss
Christina Bu
10.25 - 10.35  STOPP VEISALTINGEN
Lars Erik Bønå
Magnar Trondsgård
Glenn Kullberg
10.35 - 10.45  NORGES NATURVERNFORBUND
Holger Schlaupitz
10.45 - 11.00  Felles spørrerunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.