Representantforslag om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom redusert bruk av veisalt

Dokument 8:114 S (2010-2011), Innst. 404 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.06.2011 Innst. 404 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med utgangspunkt i et representantforslag fra Fremskrittspartiet har Stortinget drøftet problemstillinger om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom bruk av veisalt på norske veier, Dokumentet blei blei vedtatt vedlagt protokollen med stemmene fra AP, SV og Sp. Ulike forslag fra FrP og fra H og KrF blei nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2011