Program for

Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité mandag 10. oktober 2011

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Meld. St. 22 (2010-2011)

Høringsprogram
Mandag 10. oktober 2011 
12.00 - 12.40  SEKVENS 1
(lærere/læring)

Utdanningsforbundet (5)
Steffen Handal - sentralstyremedlem
Elisabet Dahle - sentralstyremedlem
Per Arne Sæther - seniorrådgiver

SL - Skolenes landsforbund (5)
Stein Grøtting - leder
Anne Finborud - nestleder
Gro Tove Andersen - forbundssekretær

YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med NSL - Norsk Skolelederforbund (5)
Solveid Hvidsten Dahl - leder i Norsk Skolelederforbund
Bente Søgaard - seniorrådgiver, fagansvarlig for utdanning

Norsk Lektorlag (5)
Gro Elisabeth Paulsen - leder
Morten Trudeng - 1. nestleder
12.20 - 12.40  Spørsmål

(kort pause - 5 min)
12.45 - 13.30  SEKVENS 2
(realfag/praksis/frafall mv.)

NHO - Næringslivets hovedorganisasjon (5)
Svein Oppegaard - direktør,
Are Turmo - avdelingsdirektør

Hovedorganisasjonen VIRKE (tidligere HSH) (5)
Anne K. Eggen Lervik - seniorrådgiver
Inger Lise Blyverket - leder, arbeidslivspolitikk

Tekna (5)
Erik Strøm - samfunnspolitisk direktør
Cathrine Aasen Roksvåg - politisk rådgiver i Tekna

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (5)
Marit Stykket - president
Kim Sorensen - rådgiver
Marianne Bevum - rådgiver

Teknologirådet (5)
Tore Tennøe - direktør
Christine Hafskjold - prosjektleder
13.10 - 13.30  Spørsmål

(pause - 20 min)
13.50 - 14.35  SEKVENS 3
(andre yrkesgrupper og foreldre, elever, nynorsk)

Fagforbundet (5)
Mette Henriksen Aas - seksjonsleder
Ingri Bjørnevik - rådgiver

FO - Fellesorganisasjonen (5)
Cato B Ellingsen - leder seksjon Vernepleiere
Ellen Galaasen - leder seksjon barnevernpedagogene
Inger Karseth - lagkonsulent

FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (5)
Loveleen Rihel Brenna - leder
Nina Bøhnsdalen - nestleder

Elevorganisasjonen (5)
Andreas Borud - leder
Axel Fjeldavli - politisk nestleder

Noregs Mållag (5)
Håvard Øvregård - leder
Aud Søyland - nestleder
Gro Morken Endresen - daglig leder
14.15 - 14.35  Spørsmål

(kort pause - 5 min)
14.40 - 15.30  SEKVENS 4
(valgfag/arbeidsmåter og tilrettelegging)

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (5)
Kari Strand - daglig leder, Fellesrådet for kunstfagene
Petter William Hansen - styreleder
Mai Gythfeldt - nestleder

Ungt Entreprenørskap Norge (5)
Anne Kathrine Slungård - administrerende direktør
Cathrine Jansen - leder, pedagogisk team

Friluftsrådenes Landsforbund (5)
Lise-Berith Lian - friluftslivskonsulent

Kreftforeningen (5)
Inger Merete Skarpaas - rådgiver
John Stigum - rådgiver

HLF - Hørselshemmedes Landsforbund (5)
Anders Hegre - generalsekretær
Marit Skatvedt - interessepolitisk rådgiver
Berit Tollefsen - rektor ved Briskeby skole- og kompetansesenter AS
Synøve Buan - leder av Foreldre- og barnutvalget

ADHD Norge (5)
Per Lunde - styreleder
Nina Holmen - rådgiver
15.10 - 15.30  Spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring