Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 19.12.2011 Innst. 145 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til forslagene i stortingsmeldingen "Motivasjon, mestring og muligheter" om ungdomstrinnet i grunnskolen. Undervisningen skal bli mer praktisk rettet og variert. Et eget program skal utvikle god klasseledelse.Valgfag med tverrfaglige tema blir innført, med start på 8. trinn høsten 2012. En 5-årig strategi skal sikre gjennomføringen av tiltakene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 09.01.2012