Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag 2. mars 2012

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Deler av omstillingen ved Oslo universitetssykehus

Ref.sak, nr. 3 (2011-2012)

Høringsprogram
Fredag 2. mars 2012 
09.00 - 09.05  Åpning ved komitéleder Anders Anundsen
09.05 - 10.25  DEN NORSKE LEGEFORENING, HEGE GJESSING, PRESIDENT, JON HELLE, SENTRALSTYREMEDLEM OG LEDER AV OVERLEGEFORENINGEN OG AASMUND BREDELI, FORETAKSTILLITSVALGT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By, forbundsleder, Merete Norheim Morken, forestakstillitsvalgt og Oskar Nilssen, advokat
Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen, Fagforbundets arbeidsutvalg, Wegard Harsvik, leder samfunnsavdelingen, Inger Åfoss, leder av Fagforbundets sykehuskontor og Bjørn Wølstad Knudsen, leder Ullevål universitetssykehus fagforening
Jomar Kuvås, siviløkonom, Dr. ing.
10.25 - 10.35  PAUSE
10.35 - 11.55  STENER KVINNSLAND, STYRELEDER OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Bjørn Erikstein, adm. direktør Oslo universitetssykehus
Steinar Marthinsen, tidl. styreleder Oslo universitetssykehus og Siri Hatlen, tidl. adm. direktør Oslo universitetssykehus med bisittere Cathrine M. Lofthus, dr. med., Eva Bjørstad, dir. for fag og pasientsikkerhet og Jørgen Jansen, direksjonssekretær
11.55 - 12.20  PAUSE
12.20 - 13.35  PER ANDERS OKSUM, STYRELEDER HELSE SØR-ØST RHF
Frode Alhaug, tidl. styreleder Helse Sør-Øst RHF
Hanne Harlem, tidl. styreleder Helse Sør-Øst RHF
Bente Mikkelsen, adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Bisittere: Atle Brynestad, konserndirektør og Tore Robertsen, dir. styre og eieroppfølging
13.40 - 14.35  LARS E. HANSSEN, DIREKTØR STATENS HELSETILSYN MED BISITTERE GEIR SVERRE BRAUT, ASS. DIREKTØR OG GORM ARE GRAMMELTVEDT, AVD. DIREKTØR
Petter Schou, fylkeslege Oslo og Akershus
14.35 - 14.45  PAUSE
14.45 - 15.45  STATSRÅD ANNE-GRETE STRØM-ERICHSEN, HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
med bisitter Frode Myrvold, ekspedisjonssjef

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring