Deler av omstillingen ved Oslo universitetssykehus

Innst. 316 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2012 Innst. 316 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om deler av omstillingen ved Oslo universitetssykehus. Saken er en såkalt "initiativsak" som komiteen åpnet med hjemmel i Stortingets forretningsorden § 12 nr. 9. Komiteen ønsket å fokusere på forhold knyttet til IKT og "Klinisk arbeidsflate", pasientsikkerhet og departementets styring. En samlet komité har respekt for at omstillingen er kompleks og krevende, men mener likevel det er viktig å fortsette prosessen. Under behandlingen av saken fremkom det påstander om juks med ventelister ved OUS. Komiteen viser til at en intern revisjonsrapport om ventelistehåndtering m.m. uttrykte at regelverket på sentrale områder er uklart og at rettskildene er fragmentert. Komiteen mener dette er uheldig og imøteser statsrådens gjennomgang av regelverket. Komiteen ber om at statsråden kommer tilbake med et forslag til endret regelverk, som forhindrer en praksis som påvirker pasientenes rettigheter negativt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2012