Program for

Åpen høring i Stortingets næringskomité mandag 7. mai 2012

Næringskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet)

Prop. 70 L (2011-2012)

Høringsprogram
Mandag 7. mai 2012 
13.30 - 13.40  NORSKE SAMERS RIKSFORBUND
Silje K. Muotka, sametingsrepresentant
Randi A. Skum, sametingsrepresentant
13.40 - 13.50  SAMENES FOLKEFORBUND
Tor Harald Mikkola, leder fiskeriutvalget
13.50 - 14.00  SAMERÅDET
Gunn-Britt Retter, rådgiver
Áile Javo, samerådsmedlem
14.00 - 14.10  BIVDI SJØSAMISK FISKERIORGANISASJON
Sigvald Persen, leder
Jon Egil Nilsen, sekretær
14.10 - 14.20  OSLO SAMEFORENING
Hege Elisabeth Marstein, leder
Arve Nordland, styremedlem
14.20 - 14.30  NORGES FISKARLAG
Reidar Nilsen, leder
Jan Skjærvø, generalsekretær

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.