Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet)

Prop. 70 L (2011-2012), Innst. 336 L (2011-2012), Lovvedtak 62 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 29.05.2012Innst. 336 L (2011-2012)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskutvalet). Lovproposisjonen er en oppfølging av et oppmodningsvedtak i Stortinget knyttet til behandling av Finnmarksloven i 2005, der Stortinget ba regjeringen om snarest mulig foreta en utredning av samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark, og fremme en oppfølgende sak om dette til Stortinget. Stortingsflertallet sluttet seg til forslaget fra regjeringen.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 29.05.2012

  Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2012