Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 22. mai 2012

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)

Prop. 108 L (2011-2012)

Høringsprogram
Tirsdag 22. mai 2012 
10.15 - 10.30  WE SHALL OVERCOME - WSO
Leder Mette Ellingsdalen
10.30 - 10.45  INFORMASJONSSENTERET HIERONIMUS
Arve Kirkevik
10.45 - 11.00  INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS - ICJ NORGE
Advokat Else Leona McClimans
Høyesterettsdommer emeritus Ketil Lund
11.00 - 11.15  JUSS-BUSS OG RETTSPOLITISK FORENING
Daglig leder i Juss-Buss Kirsten Vikesland Mæhle
Medarbeider i Juss-Buss Torunn Hoem Brunsvik
Styremedlem i Rettspolitisk forening Nora Hallén
11.15 - 11.30  DEN NORSKE LEGEFORENING
Leder i Norsk overlegeforening Jon Helle
Leder i Norsk psykiatrisk forening Tone Skjerven
Leder i Utvalg for rettspsykiatri, Norsk psykiatrisk forening Bjørn Østberg

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.