Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)

Prop. 108 L (2011-2012), Innst. 371 L (2011-2012), Lovvedtak 73 (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2012 Innst. 371 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i psykisk helsevernloven som legger til rette for større adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Lovendringene ble vedtatt mot Venstres stemmer, med subsidiær støtte fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som primært gikk inn for at bare personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern, skal kunne overføres til en slik enhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2012