Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 16. oktober 2012

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping

Meld. St. 30 (2011-2012)

Høringsprogram
Tirsdag 16. oktober 2012 
10.15 - 10.35  FAGRÅDET INNEN RUSFELTET I NORGE
Styreleder Erling Pedersen
Nestleder Kirsten Frigstad
Sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen
10.35 - 10.55  ACTIS
Generalsekretær Anne-Karin Kolstad
Politisk rådgiver Frøydis Johannessen
Politisk rådgiver Kjersti Aastad
10.55 - 11.15  KS
Avdelingsdirektør Gudrun Grindaker
Spesialrådgiver Anne Gamme
Spesialrådgiver Anne Jensen
11.15 - 11.25  RIO
Line Eikenes
11.25 - 11.35  PROLAR
Leder Ronny Bjørnestad
11.35 - 11.45  STIFTELSEN RETRETTEN
Daglig leder Rita Nilsen
Adm. leder Per-Rune Vestrheim
11.45 - 11.55  MARBORG
Daglig leder MARBORG Hovedkontor Tromsø Vidar Hårvik
Daglig leder MARBORG Avd. Bodø Carl G Eliassen
11.55 - 12.05  SAMARBEIDSFORUM MOT FATTIGDOM I NORGE
Daglig Kai-Rune Myhrer
Konsulent Kathrine Haugland Martinsen
12.05 - 12.15  FORUT - SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING
Prosjektleder Øystein Bakke
12.15 - 13.30  PAUSE
13.30 - 13.40  JUVENTE
Leder Amanda Rose Stratford Gamst
Daglig leder Kjetil Vesteraas
Prosjektleder Emma Khachatryan
13.40 - 13.50  JUBA
Styreleder Dag Endal
13.50 - 14.00  FORBUNDET MOT RUSGIFT
Forbundsleder Knut T. Reinås
Forbundsstyremedlem Morten Grønvold
14.00 - 14.10  LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK
Rådgiver Michael Lindholm
14.10 - 14.20  DET NORSKE TOTALAVHOLDSSELSKAP
Generalsekretær Harald Dyrkorn
Konsulent Magne Richardsen
14.20 - 14.30  BLÅ KORS NORGE
Generalsekretær Jan Elverum
Informasjonssjef Steinar Glimsdal
14.30 - 14.40  IOGT I NORGE
Leder Helge Kolstad
Medlem Øystein Johansen
14.40 - 14.50  MA- RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL
Direktør Terje Tørring
Redaktør Hans-Erik Hansen
14.50 - 15.00  AKAN KOMPETANSESENTER
Styreleder Kristian Tangen
Direktør Elisabeth Ege
Seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng
15.00 - 15.30  PAUSE
15.30 - 15.40  FOLKEAKSJONEN LOVLIGE UTSALGSSTEDER FOR HASJ OG MARIHUANA
Talsperson Anita Nyholt
Medlem Ståle Nygård
15.40 - 15.50  VIN OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING VBF
Generalsekretær Ingunn Jordheim
Styreleder Inge Hilland
15.50 - 16.00  FO- FELLESORGANISASJONEN
Representant for politisk ledelse Anders Dalsaune Jansen
Fagkonsulent Inger Karseth
16.00 - 16.10  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Forbundsleder Eli Gunhild By
Fagsjef Kari Bugge
Spesialrådgiver Svein Roald Schømer-Olsen
16.10 - 16.20  POLITIETS FELLESFORBUND
Forbundsleder Arne Johannessen
Forbundssekretær Paal Chr. Balchen
16.20 - 16.30  POLITIJURISTENE
Leder Sverre Bromander
16.30 - 16.40  PAUSE
16.40 - 16.50  STIFTELSEN KRAFT
Informasjonsansvarlig Jan Harsem
Avdelingsleder Marte Yri
16.50 - 17.00  ANTIDOPING NORGE
Daglig leder Anders Solheim
Avdelingsleder Frode G Hestnes
Styreleder Valgerd Svarstad Haugland
17.00 - 17.10  LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN - LMI
Leder i rusprosjektet, Ronny Johansen
Ruspolitisk talsmann Sitg Eilert Paulsen
17.10 - 17.20  APOTEKFORENINGEN
Fagdirektør Per Kristian Faksvåg
Seniorrådgiver Tore Reinholdt
17.20 - 17.30  NORSK PASIENTFORENING
Generalsekretær Guro Birkeland
Pasientrådgiver Tove Hanche-Olsen
17.30 - 17.40  FORENINGEN FOR HUMAN NARKOTIKAPOLITIKK
Leder Arild Knutsen
Styremedlem Brita Rønbeck Bølgen

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.