Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 16. oktober 2012

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping

Meld. St. 30 (2011-2012)

Høringsprogram
Tirsdag 16. oktober 2012 
10.15 - 10.35  FAGRÅDET INNEN RUSFELTET I NORGE
Styreleder Erling Pedersen
Nestleder Kirsten Frigstad
Sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen
10.35 - 10.55  ACTIS
Generalsekretær Anne-Karin Kolstad
Politisk rådgiver Frøydis Johannessen
Politisk rådgiver Kjersti Aastad
10.55 - 11.15  KS
Avdelingsdirektør Gudrun Grindaker
Spesialrådgiver Anne Gamme
Spesialrådgiver Anne Jensen
11.15 - 11.25  RIO
Line Eikenes
11.25 - 11.35  PROLAR
Leder Ronny Bjørnestad
11.35 - 11.45  STIFTELSEN RETRETTEN
Daglig leder Rita Nilsen
Adm. leder Per-Rune Vestrheim
11.45 - 11.55  MARBORG
Daglig leder MARBORG Hovedkontor Tromsø Vidar Hårvik
Daglig leder MARBORG Avd. Bodø Carl G Eliassen
11.55 - 12.05  SAMARBEIDSFORUM MOT FATTIGDOM I NORGE
Daglig Kai-Rune Myhrer
Konsulent Kathrine Haugland Martinsen
12.05 - 12.15  FORUT - SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING
Prosjektleder Øystein Bakke
12.15 - 13.30  PAUSE
13.30 - 13.40  JUVENTE
Leder Amanda Rose Stratford Gamst
Daglig leder Kjetil Vesteraas
Prosjektleder Emma Khachatryan
13.40 - 13.50  JUBA
Styreleder Dag Endal
13.50 - 14.00  FORBUNDET MOT RUSGIFT
Forbundsleder Knut T. Reinås
Forbundsstyremedlem Morten Grønvold
14.00 - 14.10  LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK
Rådgiver Michael Lindholm
14.10 - 14.20  DET NORSKE TOTALAVHOLDSSELSKAP
Generalsekretær Harald Dyrkorn
Konsulent Magne Richardsen
14.20 - 14.30  BLÅ KORS NORGE
Generalsekretær Jan Elverum
Informasjonssjef Steinar Glimsdal
14.30 - 14.40  IOGT I NORGE
Leder Helge Kolstad
Medlem Øystein Johansen
14.40 - 14.50  MA- RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL
Direktør Terje Tørring
Redaktør Hans-Erik Hansen
14.50 - 15.00  AKAN KOMPETANSESENTER
Styreleder Kristian Tangen
Direktør Elisabeth Ege
Seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng
15.00 - 15.30  PAUSE
15.30 - 15.40  FOLKEAKSJONEN LOVLIGE UTSALGSSTEDER FOR HASJ OG MARIHUANA
Talsperson Anita Nyholt
Medlem Ståle Nygård
15.40 - 15.50  VIN OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING VBF
Generalsekretær Ingunn Jordheim
Styreleder Inge Hilland
15.50 - 16.00  FO- FELLESORGANISASJONEN
Representant for politisk ledelse Anders Dalsaune Jansen
Fagkonsulent Inger Karseth
16.00 - 16.10  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Forbundsleder Eli Gunhild By
Fagsjef Kari Bugge
Spesialrådgiver Svein Roald Schømer-Olsen
16.10 - 16.20  POLITIETS FELLESFORBUND
Forbundsleder Arne Johannessen
Forbundssekretær Paal Chr. Balchen
16.20 - 16.30  POLITIJURISTENE
Leder Sverre Bromander
16.30 - 16.40  PAUSE
16.40 - 16.50  STIFTELSEN KRAFT
Informasjonsansvarlig Jan Harsem
Avdelingsleder Marte Yri
16.50 - 17.00  ANTIDOPING NORGE
Daglig leder Anders Solheim
Avdelingsleder Frode G Hestnes
Styreleder Valgerd Svarstad Haugland
17.00 - 17.10  LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN - LMI
Leder i rusprosjektet, Ronny Johansen
Ruspolitisk talsmann Sitg Eilert Paulsen
17.10 - 17.20  APOTEKFORENINGEN
Fagdirektør Per Kristian Faksvåg
Seniorrådgiver Tore Reinholdt
17.20 - 17.30  NORSK PASIENTFORENING
Generalsekretær Guro Birkeland
Pasientrådgiver Tove Hanche-Olsen
17.30 - 17.40  FORENINGEN FOR HUMAN NARKOTIKAPOLITIKK
Leder Arild Knutsen
Styremedlem Brita Rønbeck Bølgen

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.